Mipa Razređivač
Home / Mipa Razređivač

MIPA 2K – AKRILNI RAZREĐIVAČ

Mipa 2K arilni razređivač predstavlja efektivan miks za razređivanje 2k boja, filera i lakova. Osim standardne, postoji u brzoj i sporoj varijanti.

MIPA BC- RAZREĐIVAČ

Mipa BC razređivač predstavlja efektivan miks za razređivanje Mipa BC boja. Osim standardne, postoji i u sporoj varijanti.

MIPA WBC RAZREĐIVAČ

Mipa WBC razređivač je specijalno napravljen da se postigne željeni viskozitet u WBC sistemu boja.

Pretraga sajta