Polistuc
Home / Polistuc
Polistuc

  OD 2009 GODINE SPIN COMPANY POSTAJE UVOZNIK I DISTRIBUTER PROIZVODA RENOMIRANE KOMPANIJE POLISTUC.

  Kompanija Polistuc je osnovana 1972 godine,i odmah se odlu ila za visoku tehnologiju u proizvodnji premaza za drvo. Pioniri i inovatori, stručnjaci iz Polistuca, su odmah razvili novu tehnologiju fotoretikularnih premaza, danas poznatih kao UV premaza, sa kojima se postiže visok stepen kvaliteta,a pri tome vodeći računa o prirodnoj sredini. Konstantan rast kompanije Polistuc na tržištu je rezultat visokog standarda i kvaliteta vlastitih proizvoda, zajedno sa važnima iniocima u sektoru razvoja i kontinuiranog istraživanja novih tehnoloških rešenja za korisnike i prirodnu sredinu. Danas Polistuc pripada italijanskoj industrijskoj grupaciji Sirca, koja se istice sa 10 proizvodnih lokacija u Italiji i sa više od 700 zaposlenih.

  Svaki novi proizvod Polistuc-a je posledica pažljivog istraživanja i razvoja. Činjenica da pripada konsolidovanoj Italijanskoj industrijskoj grupi pomaže Polistuc-u, da integriše svoje tehnološko istraživanje od samog pocetka proizvodnog procesa, garantujući kvalitet od ulaznih sirovina do finalnog proizvoda. Sve to znaci, da se moraju tačno znati sve komponente proizvoda tako da se može garantovati kvalitet od pocetka proizvodne faze.

  Proizvodi

  Aktualni asortiman proizvoda Polistuc-a je u mogućnosti da zadovolji svaku potrebu za bojenjem, zaštitom,premazom i lakiranjem drveta koje se zahteva pri upotrebi svih poznatih tehnologija, od nanošenja etkom do sofisticiranih, " linija za UV premaze na vodenoj osnovi" zadnje generacije.

  U ponudi se nalazi široki asortiman proizvoda:

  • poliuretani
  • poliester
  • nitroceloluidni proizvodi
  • akrili
  • vodorazredivi lakovi za spoljnu i unutrašnju upotrebu
  • specijalni efekti
  • UV lakovi
  • bajčevi i paste za toniranje
Pretraga sajta