Novi Mipa 2K-HS-Express filer FX4 za brzu i ekonomičnu doradu automobila! Na sobnoj temperaturi od 20°C veoma brzo umrežava i može se brusiti posle samo 35 minuta
u zavisnosti od debljine nanosa i temperature. Ima odličnu adheziju na čelik, gvožđe, aluminijum i galvanizovane površine.