Centari 421r

Pakovanje:
1L
Opis:
Cromax 421R ubrzivač za sušenje i učvršćivanje 2K završnih boja i lakova. Odličan za primenu na malim površinama. 
Može se koristiti sa Centari® 500, Centari® 500 HB, Imron® 700, 120S, 696S i 3050S.
Slični proizvodi iz ove kategorije