Mipa Binder NC

Pakovanje:
3L
Opis:
Mipa Binder NC je sistemska komponenta za sistem mešanja Mipa OC 2K-PUR-Autolack u HS kvalitetu. Dodavanje Mipa Bindera NC omogućava kreiranje jednokomponentnih nitro-boja (Mipa NC) koje su otporne na vremenske uslove, ne žute i pogodne za potpunu ili parcijalno lakiranje vozila i mašina.

Tehnički list
Slični proizvodi iz ove kategorije