MIPA CX 4

Pakovanje:
1L
Opis:
Mipa 2K HS express lak CX 4 je visoko kvalitetni akrilni lak za brze i efikasne dorade. Ekstremno brzo sušenje pruža veću produktivnost i manje angažovanje komore, čime se smanjuju troškovi rada. Još jedna prednost je mogućnost poliranja nakon samo 10 minuta sušenja na 60 °C, ili nakon 1 sata na sobnoj temperaturi (20°C) uz korišćenje Mipa HX 4 katalizatora. CX 4 lak je odličan za manje dorade, ali se može koristiti i za lakiranje celih automobila ukoliko se koristi Mipa HS 25 katalizator, a sa poliranjem se u tom slučaju može početi nakon 15 minuta sušenja na 60°C, ili 4 sata na sobnoj temperaturi (20°C). CX 4 lak karakteriše odlična otpornost na vremenske uslove i dugotrajan sjaj.

Preporuceni katalizator : HX 4

Pokrivnost : 9,0 - 10,0 m²/l

Tehnički list
Slični proizvodi iz ove kategorije