Kompanija Axalta nudi premaze u prahu u vidu dva naziva brenda, a to su Alesta i Teodur. Na raspolaganju je velika lepeza boja za najrazličitije namene.

Axalta powder coatings nudi superiornu tehnologiju koja donosi benifite u mnogim industrijskim aplikacijama. Ovi proizvodi su zaslužili reputaciju otpornosti na koroziju i izdržljivosti zbog bolje pokrivenisti ivica, formiranja kompaktnog filma i bez zahteva za korišćenjem prajmera. Sa projektovanim nultim nivoom oslobađanja isparljivih organskih jedinjenja (VOC) kao i opasnih zagađivača vazduha (HAP), prahovi su dizajnirani da odgovore zahtevima za očuvanje životne sredine ujedno izlazeći u susret zahtevima potrošača. Takođe, prahovi u sebi nemaju rastvarače i ne ostavljaju za sobom tragove slobodnih rastvarača. Prahovi imaju dobru otpornost prema hidrolizi, kao i slabu transmisiju kiseonika i vlage. Prahovi dolaze spremni za upotrebu, laki su za nanošenje i zahtevaju minimalnu obuku operatera. Prilikom nanošenja, otpad koji nastaje se može ponovo iskoristiti tako da se smanjuju gubici.

Zašto koristiti Axalta prahove?

Postoje tri glavna razloga:

1. Sigurne su za rukovanje i ekološki prihvatljive!

 • Ne sadrže rastvarače pa nisu klasifikovane kao zapaljive;
 • Ne izazivaju zagađenje vazduha ili vode;
 • Bezbednije su za životnu sredinu i za zdravlje radnika;
 • Stvara se manje otpada.

2. Tehnološki su naprednije!

 • Lakše su za nanošenje, uglavnom je dovoljan jedan sloj;
 • Veća produktivnost;
 • Proizvod je spreman za upotrebu, lak za rukovanje;
 • Prah se može reciklirati (vratiti u process).

3. Snižavaju cenu procesa farbanja!

 • S manje posla se postiže isti rezultat;
 • Smanjeni troškovi osiguranja objekta;
 • Manja cena po kvadratnom metru;
 • Manji utrošak energije.

Na šta treba obratiti pažnju:

 • Naročita pažnja treba da bude usmerena na pravilnoj pripremi podloge. Ona mora biti čista, suva i bez tragova masnoće prljavštine, parčića metala, ili vlakana.
 • U prostoriji u kojoj se vrši plastifikacija boje ne sme biti ostataka prethodnih boja, vazduh mora biti čist, filtriran i da je omogućena dobra cirkulacija. U suprotnom se mogu pojaviti tačkice boje.
 • Defekti na površini moraju biti sanirani. Ne sme imati pukotina, kratera, izbočina i sl.
Naziv dokumenta Format Veličina Preuzmi
PRISTUP ELIMINISANJU PROBLEMA PRI KORIŠĆENJU PRAHOVA.docx docx
2.17 Mb Preuzmi
Anodic.pdf pdf
1.21 Mb Preuzmi
AXL_BRO_Iconica_flipbook.pdf pdf
1.44 Mb Preuzmi
Black_White.pdf pdf
1.47 Mb Preuzmi
BRO_Alesta_Cool_EN.pdf pdf
586.68 Kb Preuzmi
Fine_Texture.pdf pdf
884.36 Kb Preuzmi
BRO_Alesta_Timeless.pdf pdf
1.20 Mb Preuzmi
Industry.pdf pdf
3.12 Mb Preuzmi
Inside.pdf pdf
1.98 Mb Preuzmi
Star.pdf pdf
649.49 Kb Preuzmi
OT_Stock Booklet_EN.pdf pdf
3.50 Mb Preuzmi
AXL_COL_Coloursheet_FT.pdf pdf
146.42 Kb Preuzmi
AXL_COL_Coloursheet_MATT.pdf pdf
749.12 Kb Preuzmi
AXL_COL_Coloursheet_GLOSS.pdf pdf
884.13 Kb Preuzmi
AXL_COL_Coloursheet_SEMI_Alesta.pdf pdf
862.98 Kb Preuzmi
AXL_COL_Coloursheet_SEMI_Teodur.pdf pdf
756.57 Kb Preuzmi