Industrijski premazi za metal imaju ulogu antikorozione zaštite i sredstva za dekoraciju metalnih površina. Izbor najpogodnijeg sistema zaštite treba prilagoditi uslovima eksploatacije, a da bi odabrani sistem funkcionisao tokom vremena, mora se ispoštovati tehnologija nanošenja premaza.  Zahvaljujući našem obimnom  iskustvu i našoj modernoj istraživačkoj laboratoriji, mi razvijamo inovativne i pouzdane proizvode koji su korisnički orijentisani na veoma različite oblasti primene . Od prajmera sa sintetičkim smolama do sistema premaza bez rastvarača - nudimo savršeno rešenje za vaše potrebe .